زبانم را نمیفهمی نگاهم را نمی بینی

ز اشکم بی خبر ماندی و آهم را نمی بینی

سخن ها خفته در چشمم نگاهم صد زبان دارد

سیه چشما ! مگر طرز نگاهم را نمی بینی

سیه مژگان من ! موی سپیدم را نگاهی کن 

سپید اندام من ! روز سیاهم را نمی بینی

پریشانم ، دل حسرت نصیبم را نمی جویی

پشیمانم ، نگاه عذر خواهم را نمی بینی

گناهم چیست جزء عشق تو روی از من چه می پوشی

مگر ای ماه ! چشم بیگناهم را نمی بینی

 تاريخ : شنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۳ | 20:58 | نویسنده : فاطمه |

جهان داور چو گیتی را بنا کرد

پی ایجاد زن اندیشه ها کرد

مهیا تا کند اجزای او را

ستاند از لاله و گل ، رنگ و بو را

ز دریا عمق و از خورشید گرمی

ز آهن سختی ، از گلبرگ نرمی

تکاپو از نسیم و مویه از جوی

ز شاخ تر ، گرائیدن به هر سوی

ز امواج خروشان ، تند خویی

ز روز و شب ، دو رنگی و دو رویی

صفا از صبح و شورانگیزی از می

شکر افشانی و شیرینی از نی

ز طبع زهره ، شادی آفرینش

ز پروین ، شیوۀ بالا نشینی

ز آتش گرمی و دم سردی از آب

خیال انگیزی از شب های مهتاب

گرانسگی ز لعل کوهساری

سبک روحی ز مرغان بهاری

فریب از مار و دور اندیشی از مور

طراوت از بهشت و جلوه از حور

ز جادوی فلک ، تزویر و نیرنگ

تکبر از پلنگ آهنین چنگ

ز باد هرزه پو ، نااستواری

ز دور آسمان ناپایداری

جهانی را به هم آمیخت ایزد

همه در قالب زن ، ریخت ایزد

ندارد در جهان ، همتای دیگر

به دنیا در بود ، دنیای دیگر


این چند بیت گزیده ای از شعر خلقت زن رهی معیری می باشدتاريخ : شنبه ۳۰ فروردین۱۳۹۳ | 8:0 | نویسنده : فاطمه |

تأثیر خانواده بر رفتارهای جنسی کودک و نوجوان

شخصیت انسان تحت تأثیر وراثت و محیط شکل میگیرد و شخصیت فرد رفتارهای انسان را در قالب های خاصی قرار می دهد . والدین از سویی به واسطه ی عوامل ارثی بر کودک و نوجوان تأثیر می گذارند و از سوی دیگر چون بخش عمده ای از زندگی کودک و نوجوان در محیط خانواده قرار می گیرد ، بالطبع این محیط کودک و نوجوان را تحت تأثیر خود قرار می دهد .

شیوه های تربیتی که خانواده ها برای تربیت فرزندان خود به کار میگیرند ، یکسان نیست ، تا جایی که این روش ها در بعضی موارد ضد همدیگر به حساب می آیند . عموماً اعتقاد بر این است که روش های تربیتی آسان گیر ، کم تر کودکان را مضطرب ، ترسو و خجالتی بار می آورد و این کودکان غالباً اعتماد به نفس بشتری پیدا می کنند ، اما سهل گیری بسیار نیز ، سبب بی قید و بند شدن ، نامرتب شدن و کاهش احساس مسئولیت می گردد . در مقابل تربیت سخت گیرانه ممکن است افرادی مضطرب ، خجالتی ، کم جرأت ، وسواسی ، گوشه گیر و منزوی و گاه ضداجتمایی و پرخاشگر بپروراند.

برقراری رابطه درست بین پدر و مادر ، نقش مهمی در نگرش و رفتار فرزندان ایفا می کند . پدر و مادر باید یکدیگر را دوست داشته و به هم عشق بورزند و همچنین به یکدیگر احترام بگذارند .

آیت الله ابراهیم امینی درباره نقش خانواده در تربیت جنسی فرزندان می گویند : پدر و مادر عاقل و با تدبیر ، خود می توانند تشخیص دهند که چه کارهای ( برای کودکان ) سودمند است و چه کارهای مضر ، ولی به عنوان تذکر یادآور می شویم که دست مالی و نوازش یا بوسیدن آلت جنسی بچه ها ، دست به کفل و ران بچه ها مالیدن ، نوازش های بیش از حد ، نگاه کردن به عکس های زیبا و برهنه ، شنیدن ترانه ها و داستان های محرک و عشقی ، نگاه کردن و دست مالیدن به عورت دیگران ، تعریف از خوشگلی و زیبایی دیگران ، نگاه کردن به بدن برهنه و ران های لخت دیگران ، شوخی ها و معاشقه ی پدر و مادر یا دیگران ، دیدن و شنیدن مناظر شهوت رانی و امور جنسی ، هر یک از این امور و مانند اینها می تواند غریزه جنسی کودک را نابهنگام تحریک و بیدار سازد و به فکر لذت جویی وادار کند .

 


موضوعات مرتبط: مراحل رشد جنسی در انسان

تاريخ : سه شنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۳ | 18:35 | نویسنده : فاطمه |

یا زینت آغوش و برش میکنم امشب

یا ترک اقامت ز درش میکنم امشب

یا دست به زانو و کمر میرمش از در

یا دست به دور کمرش میکنم امشب

یا دست کنم بالش زیر سر آن شوخ

یا خویش به قربان سرش میکنم امشب

یا آنکه به تلخی سپرم جان گرامی

یا بوسه ز تنگ شکرش میکنم امشب

گر چرخ به کام دل غمدیده نگردد

یک آهی و زیر و برش میکنم امشب

گویا خبر از درد دل زار ندارد

از گریه به مستی خبرش میکنم امشب

با مکر و فسون تا بفریبم مگر او را

رحمت به روان پدرش میکنم امشب

گر دست دهد دایه صفت در گه مستی

تا وقت سحر خشک و ترش میکنم امشب

شرح غم و هجران و فراقش که طویل است

گر گوش دهد مختصرش میکنم امشب

گر شد سر خر شیخ به آداب مریدی

یک حرف به او گفته خرش میکنم امشب

میگیرم از او یا دل هرجایی مفتون

یا آنکه به خود مختصرش میکنم امشبتاريخ : یکشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۲ | 9:13 | نویسنده : فاطمه |

ای قلب تو پر شراره از عشق بگو

ای درد تو بی شماره از عشق بگو

امید رهاییم از این دریا نیست

ای پهنه بی کناره از عشق بگو

تا شب پره ها باز ملامت نکنند

با این شب بی ستاره از عشق بگو

دیریست که می رویم و نا پیداییم

درمانده که چیست چاره از عشق بگو

تا یاد تو را به لحظه ها نسپارند

هر دم همه جا هماره از عشق بگو

گاهی سخن سکوت را می فهمند

لب دوخته با اشاره از عشق بگو

وقتی ز قصیده ها غزل می سازند

بنشین و به استعاره از عشق بگو

تنهای من ای با من تنها ، تنها

از عشق دوباره از عشق بگوتاريخ : دوشنبه ۵ اسفند۱۳۹۲ | 9:9 | نویسنده : فاطمه |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.